Zimná a letná údržba

Zimna a letná údržba ciest, parkovísk, chodníkov, skladov, striech a verejných priestranstiev .

V letných a zimných mesiacoch poskytujeme komplexné služby. Konkrétne tu patrí zimná a letná údržba chodníkov, ciest, parkovísk, skladov, komunikácií, verejných priestranstiev, striech, bytových vchodov a komplexov, pozemných a iných komunikácií.

Zimné a letné práce realizujeme pre firmy, bytové družstvá, podniky a správcovské spoločnosti. Zabezpečíme pre vás kompletnú zimnú a letnú údržbu všetkých plôch a objektov vrátane odhŕňania a odpratávania snehu, posekania ľadu a posypu proti poľadovici. Môžete využiť naše čistenie chodníkov alebo strechy od snehu. Pri práci so snehom sa držíme všetkých zákoných štandardov a dbáme na ekológiu použitých materiálov čim zároveň dbáme na šetrnosť k všetkým povrchom. Pri práci využívame vlastné náradie, stroje a posypový materiál.

Postaráme sa vám o celú agendu spojenú so zimnou údržbou. Pri výkone služieb postupujeme s najnovšími trendami a používame modernú techniku pričom dbáme na riadne zaškolených zamestnancov. Pravidelne vykonávame obhliadky priestorov čim dbáme na stále udržanie kvality poskytovaných prác. Cena zimnej údržby záleži od požiadaviek kienta a veľkosti spravovaných plôch. Radi vykonáme obhliadku a zdarma vám vypracujeme cenovú ponuku priamo na mieru podľa vašich požiadaviek.

 

snehová vločkaZimná údržba chodníkov a parkovísk

• 24. h pohotovosť
• Odhŕňanie snehu
• Vývoz snehu
• Sekanie ľadu
• Odstraňovanie cencúľov
• Posyp proti poľadovici
• Kompletné čistenie po ukončení sezóny
• Poistenie zodpovednosti
 

Podľa všeobecných nariadení sa zabezpečenie zimnej údržby stanovuje na obdobie od 15. novembra do 31. marca nasledujúceho roku.

V zmysle zákona č.55/84 Zb., č 160/96 Z.z je majiteľ, alebo správca nehnuteľnosti povinný zabezpečiť bezpečné udržiavanie plôch.

slnkoLetná údržba chodníkov a parkovísk

• Manuálne a strojové zametanie a čistenie chodníkov a parkovísk
• Čistenie a zber lístia
• Záhradné práce: kosenie trávy a starostlivosť o zeleň
• Ostraňovanie žuvačiek zo zeme a tvrdých podláh
• Zber nečistôt
• Odstraňovanie burín
• Nakladanie so smetným odpadom a odpadovými košami
• Kompletné čistenie po ukončení sezóny
• Poistenie zodpovednosti
 

Naša spoločnosť je riadne poistená v prípade vzniku úrazu či škody na majetku.